Parankim Nedir?

Parankim nedir? Bu terim biyolojide ve tıpta, bir organın temel işlevsel dokusunu tanımlamak için kullanılır. Böbrek parankimi de böbreklerin ana dokusunu ifade eder. Böbrekler, vücudun atık ürünlerini süzerek idrar oluşturmak ve kanın elektrolit dengesini düzenlemek gibi önemli işlevlere sahiptir.

“Parankim nedir?” sorusunun ürolojideki karşılığı böbrek parankim dokusudur. Üroloji bağlamında “parankim” terimi, genellikle böbreklerin işlevsel dokusunu tanımlamak için kullanılır. Böbrek parankimi, böbreğin ana işlevsel birimleri olan nefronları içerir ve böbreğin temel işlevlerini, kanın süzülmesi, atık maddelerin idrarla atılması, elektrolit ve asit-baz dengesinin düzenlenmesi vb. gerçekleştirir.

Parankim Nedir?

Böbrek parankimi iki temel bölgeden oluşur:

  • Korteks: Böbreğin dış kısmıdır ve glomerüller ile proksimal ve distal tübüllerin büyük bir kısmını içerir. Bu bölge kanın süzülmesi ve ilk aşamada idrarın oluşturulması işlemlerinin gerçekleştiği yerdir.
  • Medulla: Korteksin altında yer alır ve Henle’nin ilmikleri ile toplayıcı kanalların büyük bir kısmını içerir. Bu bölge, idrarın konsantre edilmesi ve son halinin oluşturulması işlemlerinde rol oynar.

Böbreğin idrar üretimi yapılan bölgesinde anormal hücre çoğalması, “böbrek parankim hastalığı” olarak da bilinen bir kanser türüdür. Bu hastalık başka böbrek problemlerine de yok açabilmektedir.

Böbrek Parankimi Ne Demek?

Parankim, bir organın temel işlevsel dokusunu ifade eder. Tıp alanında, parankim terimi genellikle organların yapısal birimlerini tanımlamak için kullanılır. Özellikle böbreğin yapısı incelendiğinde, böbrek parankiminin, böbreğin temel işlevlerini yerine getiren dokularını kapsadığını görmek mümkündür.

Böbrek parankiminde meydana gelen değişiklikler bazen kanser oluşumu ile ilişkilendirilebilir. Ancak, parankim kanser midir sorusuna doğrudan ‘evet’ demek yanıltıcı olur. Parankim kanseri, parankim dokusunda gelişen malign (kötü huylu) tümörlere verilen bir isimdir.

Böbrek genişlemesi, böbreklerin anormal bir şekilde büyümesi durumudur. Bu durum, bazen böbrek parankiminin zarar görmesiyle ilişkilendirilebilir. Böbrek parankimi, böbreğin filtreleme ve atık maddeleri süzme işlevlerini yerine getiren kısmıdır.

Renal pelvis ya da pelvis renalis, böbreklerin içinde yer alan ve idrarın toplandığı bölümdür. Böbrek toplayıcı sistemi, idrarın böbreklerden üretra yoluyla atılmasını sağlar. Bu sistem, böbrek parankiminin sağlıklı işleyişine bağlıdır.

Böbrek hastalıkları, genellikle sistemik hastalıklar ile ilişkilidir. Bu hastalıklar, vücudun genel işleyişini etkileyerek böbreklerde çeşitli sorunlara yol açabilir. Böbrek parankiminin zarar görmesi, bu tür hastalıkların bir sonucu olabilir.

Böbrek parankimi, böbreğin temel işlevsel dokusudur ve vücudun genel sağlığı için büyük önem taşır. Kanser gelişimi, böbrek genişlemesi ve diğer böbrek hastalıkları, parankimin sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, böbrek sağlığını korumak, genel sağlık için kritik bir öneme sahiptir.

Prof. Dr. Özgür Uğurlu bu alanda çalışma yürüten bir hekimdir. Böbrek parankiminde ve ürolojik sistemdeki diğer bölgelerde meydana gelen hastalık ve sorunların tanı ve tedavisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Parankim Nedir?
Telefon
Whatsapp
Yol Tarifi