Testis Kanseri

Testis kanseri testislerde (erkeklerin skrotum içinde bulunan üreme organları) başlayan bir kanser türüdür. Sıklıkla tek bir testiste gelişir ve en sık 15 ila 35 yaş arası erkeklerde görülür. Kanser, testisin içindeki hücrelerde anormal bir şekilde çoğalır ve bu da testisin boyutunda veya şeklinde değişikliklere yol açabilir.

Testis kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilmesi en başarılı kanser türlerinden biridir. Teşhis genellikle bir fiziksel muayene, ultrason ve kan testleri yoluyla konur. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi (testisin alınması), radyasyon terapisi ve kemoterapi bulunur. Cerrahi, en yaygın tedavi yöntemidir. Bu uygulama sıklıkla testisin tamamen alınması şeklinde yapılmaktadır.

Testis Kanseri Belirtisi Nedir?

Bu kanser türü, özellikle genç erişkin erkeklerde sıkça karşılaşılan bir hastalıktır. Testis kanserinin belirtileri arasında, bu bölgede ortaya çıkmış bir kitlenin fark edilmesi yer almaktadır. Bu kitle genellikle ağrısızdır. Diğer belirtiler arasında testiste ağrı, şişlik veya rahatsızlık hissi; skrotumda ağırlık veya dolgunluk ve nadiren meme dokusunda büyüme veya hassasiyet yer alır. Erkeklerde yumurtalık kanserinin belirtileri olarak da bilinen bu durumlarla karşılaşıldığında bir üroloğa başvuru gereklidir.

Testis kanseri nasıl belli olur? Bu hastalık fiziksel bir muayene ve ultrason taraması ile teşhis edilebilir. Bu nedenle testislerdeki değişikliklerin fark edilmesi önemlidir ve herhangi bir değişiklik fark edildiğinde bir doktora başvurmak gereklidir.

Peki testis tümörü neden oluşur? Kanser ya da tümörün oluşma nedeni konusunda net bir sebep bilinmemektedir. Bununla birlikte genetik faktörler, çevresel etkenler, bazı hormonlar bu hastalığı tetikleyebilmektedir. Testiste kanser gelişiminde risk faktörleri arasında ailede kanser öyküsü, kriptorşidizm (indirgenmemiş testisler) ve bazı genetik bozukluklar sayılabilir.

Testis kanseri ne kadar sürede yayılır sorusunun cevabı, kanserin türüne ve agresifliğine bağlıdır. Bazı testis kanserleri hızlı yayılırken, bazıları daha yavaş ilerler. Erken teşhis, kanserin yayılmasını önlemek için çok önemlidir.

Testis Kanseri

Testis Kanserinin Görüntüsü

Testiste kanser oluşumu bazı durumlarda gözle görülür değişiklikler ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle testis kanseri elle muayene sayesinde fark edilebilir, bu doğrultuda teşhis ve tedavi seçenekleri başlayabilir.

Hasta tarafından fiziksel şekilde fark edilebilecek testis kanseri belirteçleri şunlardır:

Testis Kanseri

Testis kanserinde bölgeye dokunulduğunda fark edilebilen bir kitle oluşumu yaygındır.

Kanserli testis, diğerine göre daha büyük veya daha küçük olabilir, testisin şekli de değişebilir.

Testis kanseri, skrotumda şişlik veya dolgunluk hissine neden olabilir.

Bazı durumlarda bu kanser testis veya skrotumda ağrıya neden olabilir.

Nadiren, skrotum cildinde veya testislerde renk değişikliği görülebilir.

Önemli olan, bu fiziksel değişikliklerin farkında olmak ve herhangi bir şüpheli durumda derhal tıbbi yardım almak. Testis kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kendi kendine testis muayenesi yapmak, erken teşhis için etkili bir yöntem olabilir. Herhangi bir değişiklik fark edildiğinde, bir doktora başvurmak önemlidir.

Testiste Kanser Neden Olur?

Testis kanseri nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörlerinin bu kanser türünün gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Bu risk faktörleri arasında şunlar bulunur:

Aile üyelerinde bu kansere yakalanma öyküsü bulunması kanser riskini artırmaktadır.

Testislerin doğumdan sonra skrotuma tam olarak inmemesi hastalığı, bu kanser riskini artırır.

Genellikle 15 ila 35 yaş arasındaki erkeklerde bu kanser türü daha sık görülür.

Bazı etnik gruplarda, özellikle Kafkas kökenlilerde daha yaygındır.

Testisler, penis veya böbreklerle ilgili doğuştan anormallikler de bu kanserin nedenlerindendir.

Testiste kanser 1. evre içindeyken sadece testislerde bulunur ve henüz diğer organlara yayılmamıştır. Bu evrede, tedavi genellikle cerrahi ile testisin alınması (orşiektomi) ve gerektiğinde radyasyon veya kemoterapiyi içerir. Erken evrede teşhis edilen testis kanseri genellikle çok iyi tedavi edilebilir ve uzun vadeli sağkalım oranları yüksektir.

Testis Kanserinin Tedavisi

Testis kanseri tedavisi kanserin türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi cerrahi, radyasyon terapisi ve kemoterapi gibi uygulamalarla yapılabilir.

Cerrahi: Tedavinin ilk adımı genellikle etkilenen testisin cerrahi yolla alınmasıdır (orşiektomi). Bu işlem, kanserin yayılmasını önlemek için genellikle erken evrelerde yapılır.

Radyasyon Terapisi: Bazı durumlarda, cerrahi sonrası radyasyon terapisi uygulanabilir. Bu, kanser hücrelerini öldürmek ve kanserin tekrarlamasını önlemek için kullanılır.

Kemoterapi: İleri evre testis kanserleri veya kanserin tekrarlaması durumunda kemoterapi tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Testis tümörü tedavisi, tümörün tipine ve yayılma derecesine bağlıdır. İyi huylu tümörler genellikle sadece cerrahi ile tedavi edilebilirken, kötü huylu tümörler için ek tedavi yöntemleri gerekebilir.

Testis kanserinin yayılma hızı, kanserin türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bazı testis kanserleri hızlı yayılırken, diğerleri daha yavaş ilerleyebilir. Erken teşhis, kanserin kontrol altına alınmasında hayati önem taşır. Testis kanserinin evreleri kanserin yayılma derecesini gösterir:

Testis Kanseri

Kanser sadece testiste bulunur.

Kanser daha uzak organlara yayılmıştır.

Kanser testisin dışına yayılmış ve yakın lenf düğümlerine ulaşmıştır.

Prof. Dr. Özgür Uğurlu, ürolojik pek çok sorun ve hastalığın tanı ve tedavi uygulamalarını yapmaktadır. Siz de tüm ürolojik şikayetleriniz ya da mevcut rahatsızlıklarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon
Whatsapp
Yol Tarifi